Vad är Naprapati?


Naprapati (av tjeckiska napravit, rätta till, + g. pathos, sjukdom) ett system av manipulationsbehandling (behandling med händerna) el. en form av manuell medicin som har utvecklats ur kiropraktik med inriktning inte bara på ryggraden utan också på sekundära spänningstillstånd i omgivande mjukdelar; en naprapathögskola finns i Stockholm.

(Källa: Bengt I Lindskog, Medicinsk terminologi, 2004)

 

Oakly Smith Dr. of Naprapathy

Genom att främst använda sina egna händer behandlar naprapaterna både muskler och leder för att nå en bättre funktion och rörlighet för hela kroppen. Naprapaten har god kunskap om rörelseapparatens; muskler, skelett, leder och nervsystem, uppbyggnad och funktion som ligger till grund för behandlingen.

Naprapaten har en bred allmänmedicinsk bakgrund med en hög kompetens inom ortopedisk medicin. Naprapaten har såväl goda teoretiska som praktiskt/kliniska kunskaper, vilket för att kunna ställa en diagnos och värdera differentialdiagnoser.

Verksamhetsområdet naprapati innefattar att förebygga, utreda och behandla funktionsrubbningar och smärttillstånd i rörelse- och stödjeorganen. Behandlingen sker genom att kombinera manipulations- och mobiliseringstekniker med muskeltöjning och massage i syfte att återställa funktionen i rörelse- och stödjeorganen.

En utbildad Naprapat kan efter fullgjord praktik om 12 månader erhålla legitimation från Socialstyrelsen. Titta om din naprapat är legitimerad. En legitimerad Naprapat skriver ut det genom att sätta Leg. framför Naprapat, Leg. Naprapat.