Stötvåg


Stötvågsbehandling eller shockwave therapy är en vetenskapligt utvärderad och beprövad behandlingsmetod som ger bevisad effekt på en mängd skador och besvär i kroppens senor och muskler. Den forskning som är gjord idag visar på mycket goda resultat, 65%-95% förbättring, vid behandling av långdragna muskel/senbesvär som plantarfascit/hälsporre, hälseneinflammation, tennisarmbåge eller axelbesvär.

Ladda ner informationsblad om Stötvåg.

 

FORSKNING- STÖTVÅG

SBU-rapport “Effekt av stötvågsbehandling vid tennisarmbåge, hälsenetendinopati och hälsporre”

Behandlingstillstånd som bland andra ger oerhört bra resultat:

– Axelsmärta
– Kalkaxel
– “Tennisarmbåge” (Lateralepicondylit)
– “Golfarmbåge”
– “Hopparknä”
– Hälseneinflammation
– Benhinneinflammation
– “Hälsporre” (Plantarfasciit)
– “Löparknä”
– Trokanterit (smärta utsida höft)
– Ljumskfästessmärta
– “Stressfraktur” (Läs följande abstract om behandling av stressfraktur i underbenet. Ytterligare en artikel “Shock waves in the treatment of stress fractures”.

 

ISMST är det internationella organet för medicinsk stötvågsterapi. Där kan du hitta artiklar om du själv vill fördjupa dig inom stötvåg

Innan behandlingen påbörjas, tas anamnes/sjukhistoria där patienten får berätta om sina besvär. Därefter görs alltid en nogrann undersökning för att säkerställa rätt diagnos. Vi undersöker även med diagnostiskt ultraljud där vi bokstavligen kan titta på skadan. Vet man inte vad som orsakar besvären är risken stor att effekten av behandlingen uteblir.

Behandlingsprocedur: Från en kompressor genereras sk pneumatisk energi vilken överförs via en löpande kula till ett munstycke/applikator som genererar stötvågor ner mot den skadade vävnaden. Stötvågornas frekvens och kraft anpassas efter diagnos och individ. Ett kontaktgel mellan hud och applikator används för att underlätta spridningen av impulserna/slagen.

Hur lång tid tar en stötvågsbehandling & hur många behandlingar rekommenderas?
Man räknar antalet impulser/stötar, som apparaturen ger. Mellan 1000-5000/behandling är vanligt beroende på vad som behandlas. Själva behandling tar ca 5 – 10 min.En behandling per vecka är en vanlig dos. I vetenskapliga studier och i praxis har det visat sig att vissa individer reagerar med total utläkning redan efter en enstaka behandlning. Vanligtvis behöver de flesta 2-5 behandlingar för att få ett mer bestående och tillfredsställnade resultat. I vissa fall låter resultaten vänta på sig, men misströsta inte. Stötvågsbehandlingen har startat en läkningsprocess som fortgår också efter avslutad behandling.

Att tänka på före, under och efter en stötvågsbehandling.
Man bör avstå från instensiv fysisk aktivitet och belastning av behandlad vävnad det närmaste dygnet efter en behandling.Man bör inte heller samtidigt genomgå någon parallell behandling, i synnerhet inte kortisoninjektion, antiinflammatoriska läkemedel eller blodförtunnande medicinering. Personer med hjärtbesvär, ökad blödningstendens samt gravida skall inte behandlas med stötvåg. Antiinflammatorisk medicin skall inte ha intagits de senaste 5 dagarna före behandling samt inte under pågående eller direkt efter avslutad behandling.

Hur känns behandlingen?
Stötvågsbehandling är en relativt aggressiv behandlingsform och kan av vissa upplevas som något smärtsam. Obehaget upphör dock så fort apparaten stängs av. Själva behandlingen tar sällan mer tid än några minuter och upplevs så gott som alltid som uthärdlig eller utan problem. Biverkningar är ovanliga, men för vissa uppstår ibland ett mindre blåmärke i behandlingsområdet. Likaså kan man ibland få något ökade besvär ett par dagar efter. Receptfria värktabletter brukar i de flesta fall då vara tillräckligt.

Stötvågsbehandling utföres av vår klinikchef, Fredrik Lemón, Leg. Naprapat.