Ultraljudsdiagnostik


Vi använder oss av ultraljud för att ställa en ännu säkrare diagnos innan vi behandlar dig. Det allra viktigaste när du behandlas för en skada är att man vet vad det är som orsakar din smärta eller nedsatta funktion. Muskuloskeletal ultraljuds scanning är ett bra komplement till den kliniska undersökningen (terapeutens tester).

Ultraljudsundersökningen genomförs på plats hos oss och sparar Dig väntetid, restid samt ett eller två extrabesök för att utföra en magnetkameraundersökning, som är alternativet.

Vanliga undersökningsområden är:

Skador i senor och muskler. (Exempelvis axelssmärta, armbågssmärta eller hälsenesmärta).
Skador i leder och ledband. (Exempelvis en stukad fot eller ett smärtsamt knä).
För att undersöka en misstänkt inflammation. (Exempelvis en ömmande slemsäck).
Man kan även använda ultraljudet för att se hur en muskel arbetar i rörelse.
För att utvärdera resultatet av behandlingen.
U-ljud bild
Undersökningen är helt ofarlig och ger ingen strålning. Undersökningstid beror på struktur c:a 15-30 minuter.