Sjukgymnast


“Som sjukgymnast ser jag människan som en unik helhet för att på bästa sätt hitta orsaken till dina besvär. Det kan hända att du behöver träna upp styrkan och uthålligheten i en muskel, eller träna upp stabiliteten runt en led. Du kan också behöva lära dig att kontrollera en viss rörelse.

Ofta är rörelse och träning en del av behandlingen och där kan jag hjälpa till så att du kommer igång på den nivå som är rätt för dig. Efter att du fått hjälp att ta reda på vilka rörelser eller vilken typ av träning som är bra för dina besvär, kan du göra träningen på egen hand.

Det är vanligt att få ett program med uppgifter som du ska göra hemma mellan besöken hos sjukgymnasten.”

Rehabträning behövs efter t.ex. en skada, sjukdom eller operation så att du kan återgå till din fulla kapacitet så snart som möjligt.
Träningen anpassas efter just din förmåga vad gäller övningar, belastning och intensitet. Nivån på rehabträningen kan var mycket olika beroende på vad dina mål är och vad din kropp klarar.
Tillsammans utformar vi ett träningsprogram för ditt behov så att du har de bästa förutsättningar att känna dig HEL igen!