Naprapat


Hur lång tid tar en naprapatbehandling?

Första gången du kommer till Naprapaten får du göra en hälsodeklaration tillsammans.

Vid varje nytt besvär du söker för utför Naprapaten en grundlig undersökning för att ställa diagnos som talar om för Naprapaten, Om, Vad och Hur, Du bör behandlas.

 

Första besöket tar därför lite mer tid i anspråk till undersökning. Naprapaten avsätter 35 min för Dig per behandlingstillfälle.