Fredrik Lemón


Leg. Naprapat

Arbetar sedan 2006 som Naprapat i Saltsjöbaden. Jag har tidigare arbetat på en klinik i Tyresö. Min examen från Naprapathögskolan i Stockholm tog jag 2005 och legitimation tog jag ut 2006 efter den 12 månaders praktik som vi naprapater skall utföra inom offentligvård och praktik hos annan legitimerad naprapat.
Jag har bred erfarenhet från yrkeslivet. Jag har tidigare arbetat som servcetekniker med marinelektronik. Jag har också varit med och utvecklat mätinstrument för att mäta röntgenstrålning. Inom samma företag blev jag sedan produktionsansvarig och har även arbetat med kvalitetsfrågor och certifierade företaget för 2 st ISO- standarder. Mina styrkor som Naprapat är att jag har en bred erfarenhet från yrkeslivet och jag kan sätta mig in i hur det ser ut på olika arbetsplatser och dess utformningar.
Mitt breda idrottsintresse med tyngdpunkt på alpinskidåkning, golf, löpning och segling gör också att jag kan hjälpa dig med bra träningsråd och förståelse för dig som aktiv idrottare. Som Naprapat är jag intresserad av HELheten och att arbeta med HELa kroppen. Om du har ont i en fot så ser jag kopplingen till bäcken och nacke och jag tänker brett när jag behandlar dig.

Fredrik har genom åren samlat på sig erfarenhet inom helhetshälsa och skapat ett livsstilsprogram som han kallar HPA (Higher Performance Activator). Där jobbar kund mot uppsatta mål som kunden har och genom behandling, kost, träning och coachning jobbar ni tillsammans för att uppnå målen.