Covid-19


Med anledning av att minska spridningen av den nya virussjukdomen så vill vi informera om hur vi gör och vad du som kund/patient skall tänka på.

Renlighetskraven som ställs på terapeuter som arbetar som vi gör är redan från början konstruerade för att minimera risken för att sprida bakterier/virus mellan patienter. Detta genom att vi:
– Desinficerar bänken mellan varje patient.
– Använder rena handdukar till varje patient.
– Rengör våra händer noggrant mellan patienterna.

Vi på HEL- Friskvård har dessutom valt att:
– Förlänga paustiden mellan patienterna för att undvika att patienter möter varandra i väntrummet.
– Rengöra handtagen dagligen.
– Använda visir eller mask om du som kund ber om det.

SOM PATIENT, TÄNK PÅ!
– Ta ALDRIG behandling när du har symptom.
– Har du varit sjuk avvakta 2 dagar efter du blivit helt symptomfri innan du tar behandling.
– Har du varit i kontakt med någon med Covid-19 får du avvakta 14 dagar till du kan boka nytt behandlingstillfälle.
– Rengör dina egna händer före behandling.

Du är varmt välkommen!